Publikacje

Ochrona akustyczna budynków jest bez wątpienia jednym z najtrudniejszych wyzwań, z którym spotykają się architekci i projektanci.

W ostatnich latach staje się ona coraz bardziej istotnym zagadnieniem, w szczególności dla inwestorów i użytkowników budynków, dlatego z przyjemnością prezentujemy Państwu drugie i rozszerzone wydanie publikacji pt. „Izolacyjność od dźwięków powietrznych i dźwięków uderzeniowych. Regulacje prawne, obliczenia i rozwiązania konstrukcyjne na przykładzie ścian z silikatów”.

Izolacyjność od dźwięków powietrznych i dźwięków uderzeniowych. Regulacje prawne, obliczenia i rozwiązania konstrukcyjne na przykładzie ścian z silikatów.

Izolacyjność od dźwięków powietrznych i dźwięków uderzeniowych. Regulacje prawne, obliczenia i rozwiązania konstrukcyjne na przykładzie ścian z silikatów.

Pobierz [.pdf, 3.7MB]

Niniejsze opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla architektów i projektantów odpowiedzialnych za zagadnienia fizyki budowli, a także wykonawców wznoszących przegrody budowlane podlegające wymaganiom izolacyjności akustycznej. W przystępnej formie omawia aktualne i przyszłe wymogi związane z ochroną akustyczną, sposoby projektowania przegród i ich weryfikacji, czy wreszcie występujące w budynkach problemy i możliwość ich naprawy.

Publikacja ta została opracowana przez dr. inż. Leszka Dulaka, doświadczonego specjalisty w zakresie akustyki budowlanej, przy udziale ekspertów technicznych Stowarzyszenia „Białe murowanie”. Jesteśmy przekonani, że będzie ona stanowić wartościowe wsparcie dla projektantów i wykonawców w celu spełnienia coraz ostrzejszych wymagań izolacyjności akustycznej przegród budowlanych. Zachęcemy do pobrania materiału i życzymy owocnej lektury.

Ze względu na rosnące zainteresowanie energooszcędnością Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe Murowanie” przygotowało publikację opisującą możliwości wykorzystania silikatów w budownictwie energooszczędnym.

W jedną całość zostały zebrane wymagania prawne i normowe stawiane nowym inwestycjom tak aby były oszczędne w użytkowaniu i przyjazne środowisku.

Oszczędność energii i ochrona cieplna. Regulacje prawne, obliczenia i rozwiązania konstrukcyjne na przykładzie ścian z silikatów.

Oszczędność energii i ochrona cieplna. Regulacje prawne, obliczenia i rozwiązania konstrukcyjne na przykładzie ścian z silikatów.

Pobierz [.pdf, 3.1MB]

Wykorzystanie silikatów w budownictwie energooszczędnym ma znaczenie nie tylko dla inwestora ale również i użytkownika obiektów. Naszym celem jest aby wszyscy uczestnicy procesów budowlanych w sposób świadomy stosowali ten materiał uzyskując rozwiązania najwyższej jakości. Niniejsze opracowanie ma służyć temu by powstające obiekty inżynierskie spełniały stale podwyższane normy, a jednocześnie odpowiadały oczekiwaniom przyszłych użytkowników.

Monografia została opracowana przez Dariusza Bajno, projektanta konstrukcji budowlanych, rzeczoznawcę budowlanego i rzeczoznawcę PZITB, pracownika naukowo – dydaktycznego Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe murowanie” wydało monografię „Mury skrępowane z elementów silikatowych”, której autorem jest prof. Łukasz Drobiec.

Jest to pierwsza w Polsce książka, poświęcona w całości zagadnieniu murów skrępowanych. Przedstawia zagadnienie zarówno od strony teoretycznej, jak również zawiera przykłady projektowania murów skrępowanych.

Mury skrępowane z elementów silikatowych.

Mury skrępowane z elementów silikatowych.

Pobierz [.pdf, 7.2MB]

W przygotowanej na zlecenie Stowarzyszenia Producentów Silikatów książce, prof. Łukasz Drobiec opisuje obecny stan wiedzy na temat krępowania murów, a także sygnalizuje rozwiązania, które będą obowiązywały po wejściu w życie nowej wersji Eurokodu 6, co najprawdopodobniej nastąpi na przełomie 2020 i 2021 roku. Dotychczas mury skrępowane stosowane były głównie na obszarach sejsmicznych lub parasejsmicznych – w Polsce, głównie na obszarach wpływów górniczych. Tymczasem, wyniki badań pokazują, że mogą one być z powodzeniem stosowane również na obszarach wolnych od takich zagrożeń w celu poprawy nośności murów i zwiększenia odporności ścian na zarysowania.

Opisane w książce rozwiązanie murów skrępowanych może stanowić alternatywę dla powszechnie stosowanych rozwiązań szkieletowych. Różnica pomiędzy murem skrępowanym a murem stanowiącym wypełnienie szkieletu dotyczy przede wszystkim sposobu wznoszenia konstrukcji – w przypadku murów skrępowanych żelbetem, najpierw wznosi się ściany (pozostawiając otwory na pionowe żelbetowe rdzenie oraz strzępie), a później betonuje rdzenie, rygle i strzępie, natomiast w przypadku konstrukcji szkieletowych – ściany wmurowuje się w gotową żelbetową konstrukcję. W praktyce, ściany wykonane w technologii muru skrępowanego są bardziej odporne na zarysowania, niż te wykonane w technologii szkieletowej, ponieważ elementy tworzące konstrukcję lepiej ze sobą współpracują.Dzięki zastosowaniu rozwiązania murów skrępowanych możliwe jest optymalne wykorzystanie parametrów wytrzymałościowych murów z elementów silikatowych. Bloczki wapienno-piaskowe charakteryzują się bardzo wysoką wytrzymałością na ściskanie, a ponadto mają bardzo dobre parametry izolacyjności akustycznej, co stanowi o ich silnej pozycji w budownictwie wielorodzinnym. Obecnie stosowane są głównie jako wypełnienie konstrukcji szkieletowej, warto jednak zauważyć, że zastosowanie murów z silikatów w konstrukcji skrępowanej, pozwoli jeszcze lepiej wykorzystać parametry tych materiałów, pozytywnie wpływając na możliwości eksploatacyjne budynków.