Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia Producentów Silikatów „Białe murowanie” składa się z siedmiu osób: Prezesa oraz sześciu Członków Zarządu.

Robert Turski

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Xella Polska sp. z o.o. / CEO regionu NEE (północno-wschodnia Europa) od 1 stycznia 2018 roku. Odpowiada za zarządzanie firmą, rozwój przedsiębiorstwa oraz wzrost sprzedaży na rynku polskim, jak i w całej północno-wschodniej Europie. Jest również odpowiedzialny za inicjowanie i wdrażanie nowych cyfrowych rozwiązań w Grupie Xella, w tym programu Building Companion. Robert Turski jest wieloletnim pracownikiem Grupy Xella, ma olbrzymie doświadczenie w dziedzinie projektów innowacyjnych. Od 2020 roku sprawuje również funkcję prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (EAACA).

Piotr Dauksza

Członek Zarządu

Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający H+H Polska od 2013 roku. Doświadczenie zawodowe rozpoczął w 1988 jako kierownik budowy (Hydrobudowa-1) przy budowie warszawskiego metra. Ponad dwadzieścia pięć lat zarządza firmami z branży materiałów budowlanych m.in. Isover (Saint-Gobain), Weber (Saint-Gobain), maxit (HeidelbergCement Group), Optiroc (Scancem Group), Comap (Groupe Legris Industries). Wiceprezes Stowarzyszenia Producentów Betonów SPB, Szef Sekcji Autoklawizowanego Betonu Komórkowego.

Marek Królikowski

Członek Zarządu

Od ponad 20 lat związany z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowe „Silikaty Białystok” SP. z o. o. W zakładzie produkującym silikaty pracował jako specjalista ds. technicznych, Szef Produkcji i Utrzymania Ruchu, a następnie pełnił funkcję Kierownika Zakładu Silikatowego. W 2005 roku objął stanowisko Dyrektora Zakładu. Jest również pełnomocnikiem ds. ISO-ZKP. W Stowarzyszeniu Producentów Silikatów „Białe murowanie” pełni funkcję: Członka Zarządu, przewodniczącego grupy roboczej ds. technicznych oraz reprezentanta Stowarzyszenia w komitetach technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Marcin Głowacki

Członek Zarządu

Dyrektor Generalny Sil-Pro Bloczki Silikatowe Sp. z o.o. (zakład produkcyjny Godzikowice/ Wrocław) od 2008 roku. Wraz z dalszym rozwojem marki SIL-PRO od 2016 roku również Dyrektor Generalny SIL-PRO Warszawa Sp. z o.o. ( zakład produkcyjny Nowy Modlin/Warszawa).

Marek Moskal

Członek Zarządu

Posiada kilkunastolenie doświadczenie w pracy w Spółkach z branży budowlanej. Obecnie jest Prezesem Zarządu w PPMB Niemce S.A. Jest także Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Kruszywa Niemce S.A.

Rafał Ossowski

Członek Zarządu

Przez 10 lat pracował na kierowniczych stanowiskach w Handlu Zagranicznym (import-eksport) z rynkami wschodnimi: Ukrainą, Rosją, Kazachstanem, Białorusią. Pełnił stanowisko m.in. Dyrektora ds. Eksportu, Dyrektora oddziałów zagranicznych polskich przedsiębiorstw w Kijowie, Odessie: Metron, Centrostal, Telmax, Sema. Był doradcą ds. Inwestycji Giełdowych na Pomorskiej Giełdzie Towarowej. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Handlowego Silikaty Szlachta oraz pełnomocnika właściciela.

Rafał Banach

Członek Zarządu

Reprezentuje Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „PREFBET” S.p z o. o. w Śniadowie, gdzie zajmuje stanowisko zastępcy kierownika produkcji.