Grupa robocza ds. technicznych

Eksperci stowarzyszenia

Marek Królikowski

Wykształcenie uzyskał na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego filia w Białymstoku na kierunku Wychowanie Techniczne. Jest wiązany z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowe „Silikaty Białystok” SP. z o. o. W zakładzie produkującym silikaty pracował jako specjalista ds. technicznych, Szef Produkcji i Utrzymania Ruchu, a następnie pełnił funkcję Kierownika Zakładu Silikatowego. W 2005 roku objął stanowisko Dyrektora Zakładu. Jest również pełnomocnikiem ds. ISO-ZKP. W Stowarzyszeniu Producentów Silikatów „Białe murowanie” pełni funkcje: Członka Zarządu, przewodniczącego grupy roboczej ds. technicznych oraz reprezentanta Stowarzyszenia w komitetach technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Józef Macech

Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, specjalność: Technologia Materiałów Budowlanych. Od 1986 r. pracuje w Przedsiębiorstwie Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce S.A., zajmując kolejno stanowiska: Kierownika Laboratorium, Kierownika Kontroli Jakości, Kierownika Produkcji. Aktualnie zajmuje stanowisko Pełnomocnika ds. Jakości i Doradcy Technicznego Klienta. Reprezentuje PPMB Niemce S.A. w komitetach technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Producentów Silikatów „Białe murowanie” oraz pełni funkcje Członka grupy roboczej ds. technicznych, reprezentanta Stowarzyszenia w Polskim Komitecie Normalizacyjnym oraz Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki.

Joanna Nowaczyk

Absolwentka Politechniki Gdańskiej, wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, kierunku Budownictwo. Studia I stopnia, specjalność: Konstrukcje Metalowe, Katedry Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie, studia II specjalność: Konstrukcje Budowlane Inżynierskie. Ukończyła studia podyplomowe „Interdyscyplinarny BIM” na Politechnice Warszawskiej. Z branżą silikatową jest związana od 2013 roku. Wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu konstrukcji murowych i materiałów ściennych wykorzystuje zajmując stanowisko Kierownika Rozwoju Produktu w H+H Polska Sp. z o. o. W Stowarzyszeniu Producentów Silikatów „Białe murowanie” pełni funkcję: Członkini grupy roboczej ds. technicznych.

Wojciech Rogala

Ukończył Budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Pracuje w Zakładzie Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie na Politechnice Warszawskiej jako pracownik dydaktyczno-naukowy oraz w firmie Xella Polska sp. z o.o. jako kierownik działu Product Development. Zawodowo zajmuje się rozwojem produktów silikatowych i z betonu komórkowego. Jest autorem wielu opracowań dotyczących projektowania i wykonywania ścian murowanych oraz artykułów na temat optymalizacji technologii i procesów budowlanych. Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Producentów Silikatów „Białe murowanie” oraz pełni funkcję członka grupy roboczej ds. technicznych.

Zenon Banaś

Jest właścicielem Przedsiębiorstwa Obsługi Budownictwa EFEKT S. A., które zajmuje się produkcją silikatów, ale również prowadzi działalność deweloperską i handlową. Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Producentów Silikatów „Białe murowanie” oraz pełni funkcję członka grupy roboczej ds. technicznych.

Marcin Banaszkiewicz

Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Producentów Silikatów „Białe murowanie” oraz pełni funkcję członka grupy roboczej ds. technicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży silikatowej. Na co dzień pracuje w firmie Sil-Pro Warszawa Sp. z o.o., na stanowisku Kierownika sprzedaży.

Krzysztof Korytyński

Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Producentów Silikatów „Białe murowanie” oraz pełni funkcję członka grupy roboczej ds. technicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży silikatowej. Na co dzień pracuje w firmie Sil-Pro Bloczki Silikatowe Sp. z o.o., na stanowisku Kierownika sprzedaży.

Krzysztof Niemiec

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na wydziale Inżynierii Lądowej. Obecnie zajmuje stanowisko Product Managera W firmie Xella Polska Sp. z o. o. W Stowarzyszeniu Producentów Silikatów „Białe murowanie” pełni funkcję: Członka grupy roboczej ds. technicznych.