Webinarium: „Projektowanie konstrukcji murowych – wyzwania konstruktora”

07 grudnia 22

Serdecznie zapraszamy na ostatnie w tym roku webinarium organizowane przez Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe murowanie” we współpracy z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Webinarium pt. „Projektowanie konstrukcji murowych – wyzwania konstruktora”, odbędzie się 14 grudnia 2022 r. o godzinie 11:00 na platformie szkoleniowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Szkolenie poprowadzi mgr inż. Tomasz Nicer, czynny projektant konstrukcji i wykładowca Politechniki Lubelskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia:

 • 11:00

  Rozpoczęcie i informacje organizacyjne.

 • 11:05

  I część wykładu mgr inż. Tomasza Nicera.

  1. Rys historyczny.
  2. Trwałość rozwiązań.
  3. Wymagania dla murów.
  4. Obciążenia.
  5. Schematy statyczne.
  6. Zaprawy i mury.
 • 12:40

  Przerwa.

 • 12:50

  II część wykładu mgr inż. Tomasza Nicera.

  1. Wytrzymałość muru.
  2. Założenia analityczne dla:
  3. Ścian obciążonych siłą skupioną.
  4. Ścian obciążonych pionowo.
  5. Modele analityczne:
  6. Ściskanie model ciągły.
  7. Ściskanie model przegubowy.
  8. Ściskanie metody uproszczone.
 • 13:30

  Podsumowanie i czas na pytania.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia „Białe murowanie” (stowarzyszenie@bialemurowanie.pl) lub działem doskonalenia zawodowego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.