VI FORUM BUDOWLANE w Płocku pod hasłem „Budownictwo zrównoważone”

28 czerwca 23

30 czerwca w Auli Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku odbędzie się szósta edycja Forum Budowlanego w Płocku. Tegoroczne wydarzenie poświęcone jest tematyce budownictwa zrównoważonego. Organizatorami  konferencji są Instytut Budownictwa Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku oraz Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Forum adresowane jest do inżynierów budownictwa, studentów i pracowników naukowych uczelni, firm funkcjonujących w sektorze budownictwa i inżynierii środowiska oraz innych zainteresowanych tematyką. Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe murowanie” jest sponsorem wydarzenia.

Forum Budowlane jest wydarzeniem o zasięgu ogólnopolskim. Wiodącym tematem tej edycji będzie „budownictwo zrównoważone” zarówno w warstwie technicznej, jak i w warstwie społecznej – odniesionej do rozwoju i utrzymania infrastruktury budowlanej. Do środowiska budowlanego kierowane są pytania dotyczące możliwości ograniczenia i recyklingu odpadów, oszczędności w zużyciu energii, zachowania naturalnych warunków środowiska, wykorzystania naturalnych i przyjaznych dla środowiska źródeł energii, kształtowania architektury i konstrukcji obiektów wg współczesnych możliwości technicznych i potrzeb społecznych, rozwoju systemów IoT (Internet rzeczy) w budownictwie.

Organizatorzy oraz prelegenci chcą pokazać wiele nowatorskich rozwiązań produktowych, technologicznych, systemowych i organizacyjnych, służących kształtowaniu budownictwa według zasad zrównoważonego rozwoju. W tym kontekście wypowiadać się będą naukowcy i zaproszeni eksperci. W gronie prelegentów znalazła się ekspertka Stowarzyszenia „Białe murowanie”, Joanna Nowaczyk, która wygłosi wykład na temat: „Neutralność klimatyczna materiałów budowlanych na przykładzie silikatowych elementów murowych”. Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje o Forum znajdują się na stronie: fb2023.pw.plock.pl