WEBINARIUM: Rozwiązania ścian akustycznych z zastosowaniem silikatów – zagadnienia teoretyczne i studium przypadku

15 kwietnia 24

Serdecznie zapraszamy na webinarium „Rozwiązania ścian akustycznych z zastosowaniem silikatów – zagadnienia teoretyczne i studium przypadku”, które odbędzie się 25 kwietnia 2024 r. o godz. 10:00, na platformie szkoleniowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Spotkanie poprowadzi dr inż. Agata Szeląg, specjalistka w zakresie akustyki. Wydarzenie jest adresowane do inżynierów budownictwa. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe murowanie”.

Poniżej prezentujemy agendę wydarzenia

 • 10:00 – 10:10

  Rozpoczęcie i informacje organizacyjne. 

 • 10:10 – 10:55

  Wprowadzenie do akustyki ścian wewnętrznych i zewnętrznych.

  • Podstawowe pojęcia związane z izolacyjnością akustyczną ścian (m.in. izolacyjność przegród od dźwięków powietrznych, wskaźniki izolacyjności akustycznej, przenoszenie boczne, izolacyjność akustyczna a chłonność akustyczna)
  • Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian (przegrody pojedyncze i warstwowe, wpływ właściwości materiałowych i konstrukcyjnych ścian na ich izolacyjność akustyczną)
  • Wymagania prawne w kontekście izolacyjności akustycznej ścian
 • 10:55 – 12:30

  Rozwiązania ścian akustycznych z zastosowaniem silikatów – studium przypadku w odniesieniu do następujących czynników:

  • szpachlowanie spoin, tynkowanie ścian, stosowanie przedścianek a izolacyjność akustyczna ścian silikatowych,
  • wpływ ocieplenia ścian na ich izolacyjność akustyczną,
  • ścianki silikatowe jako obudowa szachtów instalacyjnych,
  • zabezpieczenie szczeliny podstropowej,
  • spoiny pionowe i poziome a wyniki badań akustycznych,
  • pogorszenie izolacyjności akustycznej przegród po zastosowaniu dodatkowych ustrojów „dźwiękoizolacyjnych”.
 • 12:30 – 13:00

  Panel dyskusyjny – Odpowiedzi na pytania słuchaczy

Zachęcamy do wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub kontaktując się bezpośrednio z biurem Stowarzyszenia Producentów Silikatów „Białe murowanie” poprzez pocztę elektroniczną: stowarzyszenie@bialemurowanie.pl.