WEBINARIUM: Przegrody przeciwpożarowe z elementów murowych na przykładzie wyrobów silikatowych

20 maja 24

W poniedziałek 27 maja 2024 r. o godzinie 10:00 odbędzie się webinarium pt. Przegrody przeciwpożarowe z elementów murowych na przykładzie wyrobów silikatowych. Szkolenie na zaproszenie Stowarzyszenia „Białe murowanie” poprowadzi dr inż. Piotr Turkowski z Instytutu Techniki Budowlanej. Szkolenie zostanie przeprowadzone za pośrednictwem platformy szkoleniowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Na początku swojego wykładu dr inż. Piotr Turkowski przedstawi zagadnienia prawne i normowe. Następnie odniesie się do przykładów z badań różnych wyrobów budowlanych. Po szerokim wprowadzeniu, zaprezentuje konkretne przykłady rozwiązań przeciwogniowych z zastosowaniem wyrobów silikatowych. Na zakończenie wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi. Zachęcamy do zapoznania się z agendą wykładu:

  1. Wprowadzenie do odporności ogniowej (przepisy, krzywe nagrzewania, kryteria odporności ogniowej).
  2. Czynnik wpływające na odporność ogniową ścian murowanych, z przykładami zdjęć i filmów z badań.
  3. Metody badań odporności ogniowej ścian nośnych i nienośnych, z omówieniem bezpośredniego i rozszerzonego zakres zastosowania wyników badań.
  4. Ocena odporności ogniowej ścian murowych wg Eurokodu 6 część 1-2 (PN-EN 1996-1-2), wydania aktualnego i drugiej generacji.
  5. Ściany z silikatów i ich odporność ogniowa – podsumowanie.
  6. Sesja pytań i odpowiedzi.

Członków Izby Inżynierów zachęcamy do zapisów poprzez stronę internetową Izby (https://maz.piib.org.pl/doskonalenie-zawodowe/online/przegrody-przeciwpozarowe-z-elementow-murowych-zajecia-on-line-2), natomiast pozostałe osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia (e-mail: stowarzyszenie@bialemurowanie.pl).