Webinarium dla inżynierów budownictwa: Przegrody przeciwpożarowe z elementów murowych

25 maja 22

Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe murowanie” zaprasza na kolejne z cyklu webinarium dla inżynierów budownictwa pt. „Przegrody przeciwogniowe z elementów murowych”, które odbędzie się 6 czerwca 2022 roku. Spotkanie poprowadzi dr inż. Piotr Turkowski, reprezentujący Instytut Techniki Budowlanej. Webinarium zostanie zorganizowane we współpracy z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.

We współczesnym budownictwie bardzo dużą wagę przykłada się do bezpieczeństwa pożarowego, które jest precyzyjnie uregulowane przepisami prawa i normami. W trakcie projektowania i realizacji inwestycji budowlanych  dokonuje się wyboru rozwiązań technicznych, materiałów budowlanych i elementów wyposażenia obiektu, które mają zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa. W trakcie czerwcowego webinarium pt. „Przegrody przeciwogniowe z elementów murowych” omówione zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące odporności ogniowej nośnych i nienośnych ścian murowanych. Prelegent przybliży problematykę odporności ogniowej, zarówno od strony teoretycznej, jak również omówi wyniki badań laboratoryjnych. Dr inż. Piotr Turkowski, zwróci między innymi uwagę na metody badań odporności ogniowej przegród, czynniki wpływające na odporność ogniową ścian murowanych, czy też uregulowania normowe odporności ogniowej według Eurokodu 6. W podsumowaniu wykładowca odniesie się bezpośrednio do przegród wykonanych z elementów silikatowych i ich odporności ogniowej.

AGENDA WEBINARIUM

Organizator: Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe murowanie”

Prelegent: dr inż. Piotr Turkowski, Kierownik Pracowni Odporności Ogniowej Elementów Konstrukcyjnych i Zabezpieczeń Ogniochronnych w Zakładzie Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej

Data: 6 czerwca 2022 r.

Godzina: 11:00 – 14:00

Miejsce: Platforma Szkoleniowa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Program:

 • 11:00 – 11:10

  Rozpoczęcie i informacje organizacyjne.

 • 11:10 – 12:40

  Część I wykładu dr. inż. Piotra Turkowskiego.

  1. Wprowadzenie do odporności ogniowej (przepisy, krzywe nagrzewania, kryteria odporności ogniowej).
  2. Metody badań odporności ogniowej ścian nośnych i nienośnych (normy i ich zakres zastosowania).
  3. Czynnik wpływające na odporność ogniową ścian murowanych, z przykładami zdjęć i filmów z badań.
  4. Odporność ogniowa wg norm EXAP (rozszerzenie wyników badań).
 • 12:40 – 12:50

  Przerwa.

 • 12:50 – 14:30

  Część II wykładu dr. inż. Piotra Turkowskiego.

  1. Odporność ogniowa wg Eurokodu 6 część 1-2 (PN-EN 1996-1-2) – dane tabelaryczne.
  2. Odporność ogniowa wg Eurokodu 6 część 1-2 (PN-EN 1996-1-2) – metody obliczeniowe.
  3. Ściany z silikatów i ich odporność ogniowa – podsumowanie.
  4. Odpowiedzi na pytania.

Zachęcamy do wcześniejszej rejestracji a pośrednictwem portalu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: https://maz.piib.org.pl/