Stowarzyszenie „Białe murowanie” partnerem badania “Trendy marketingowe wśród producentów materiałów budowlanych”

03 listopada 22

Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe murowanie” dołączyło do gorna patronów badania “Trendy marketingowe wśród producentów materiałów budowlanych”. Organizatorami przedsięwzięcia są firma BIM ALLY Sp. z o.o. oraz Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Celem badania “Trendy marketingowe wśród producentów materiałów budowlanych” jest określenie podejścia do działań marketingowych oraz preferencji w zakresie wykorzystania kanałów i narzędzi komunikacji. Kwestionariusz skierowany jest do pracowników i właścicieli firm produkujących materiały budowlane. Partnerami merytorycznymi wydarzenia są:

  • Polski Klaster Budowlany,
  • Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Politechniki Białostockiej,
  • Związek Pracodawców Producentów Materiałów Dla Budownictwa,
  • Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe Murowanie”,
  • Krajowe Zrzeszenie Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD,
  • Stowarzyszenie Producentów Betonów.

Patronat medialny nad badaniem objęły redakcje: Builder, Rynek Instalacyjny, Izolacje.com.pl.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety: https://bimally.pl/trendy-marketingowe-wsrod-producentow-materialow-budowlanych/