„Silikaty odpowiedzią na współczesne wyzwania budownictwa” – podsumowanie konferencji Stowarzyszenia „Białe murowanie”

28 czerwca 22

23 czerwca 2022 roku w Warszawie odbyła się Konferencja „Silikaty odpowiedzią na współczesne wyzwania budownictwa”. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe murowanie”, które obchodzi w tym roku jubileusz dziesięciolecia działalności. Wśród uczestników znaleźli się między innymi projektanci konstrukcji, architekci, naukowcy, producenci materiałów budowlanych oraz członkowie Stowarzyszenia.

Konferencję otworzył Robert Turski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów Silikatów „Białe murowanie”, który z okazji jubileuszu dziesięciolecia Stowarzyszenia, przedstawił historię współpracy producentów silikatów począwszy od wspólnych badań silikatów, poprzez powstanie stowarzyszenia i obecną działalność techniczną i edukacyjną, kierowaną głównie wobec specjalistów aktywnie działających w branży i studentów budownictwa.

Merytoryczną część konferencji swoim inspirującym wykładem na temat „Zrównoważone projektowanie według APA Wojciechowski Architekci”, otworzył gość specjalny konferencji Szymon Wojciechowski, Prezes Zarządu, Współwłaściciel, Architekt-Partner w APA Wojciechowski Architekci. Następnie odbyły się trzy sesje panelowe. Wykład wprowadzający do pierwszego panelu „Przyszłość konstrukcji murowych w Polsce” wygłosił Tomasz Nicer, właściciel Biura Usług Projektowych Tomasz Nicer i wykładowca Politechniki Lubelskiej. W swoim wykładzie w przekrojowy i bardzo intersujący sposób przedstawił projektowanie konstrukcji murowych w Polsce – począwszy od pierwszych zmianek w polskim fachowym piśmiennictwie aż do dziś. W wykładzie wprowadzającym nie zabrakło również odniesienia o wyzwań, jakie stoją przed projektantami konstrukcji oraz całą branżą. Kolejnym mówcą tego panelu był Tomasz Połubiński, reprezentujący firmę NOVA Sp. z o. o., który skupił się na zagadnieniu ochrony murów przed zarysowaniami. Omówił przyczyny powstawania rys w murach, wynikające z błędów projektowych i wykonawczych oraz przedstawił sposoby zapobiegania powstawaniu takich uszkodzeń, dzięki stosowaniu się do odpowiednich norm i zaleceń. Z kolei Michał Zieliński, reprezentujący firmę Xella Polska przedstawił punkt widzenia producentów silikatów, skupiając się na zagadnieniu efektywnego wykorzystania silikatów i ich właściwości w nowoczesnym budownictwie. Pierwszy panel konferencji zakończyła prelekcja Kamila Dziedzica z firmy Graitec Polska, który zaprezentował wybrane zagadnienia obliczeń statycznych konstrukcji murowych w ujęciu MES, jako klucza do optymalnego i szybkiego projektowania budynków murowanych.

Drugi panel „Akustyka budowlana – jak unikać błędów podczas projektowania i wykonywania ścian akustycznych” otworzył wykład dr. inż. Leszka Dulaka, właściciela firmy AKUBUD oraz wykładowy Politechniki Śląskiej. W trakcie swojego wystąpienia przedstawił najważniejsze zagadnienia w zakresie akustyki, dokonując wprowadzenia do bardzo ciekawej i obalającej wiele mitów na temat akustyki budowlanej dyskusji. W dyskusji prowadzonej przez dr. inż. Leszka Dulaka uczestniczyli: dr inż. Agata Szeląg (SzA Pracownia Akustyczna, wykładowca Politechniki Krakowskiej), Wojciech Rogala (Xella Polska), Robert Janiak (H+H Polska). Uczestnicy panelu rozmawiali między innymi o tym, że o zapewnienie satysfakcjonujących parametrów akustycznych należy zatroszczyć się już na etapie projektowania budynku, dokonując chociażby odpowiedniego rozmieszczenia pomieszczeń w lokalach, wybierając rodzaj konstrukcji, czy materiały budowlane. Wszyscy uczestnicy panelu byli zgodni, że naprawa błędów popełnionych na etapie projektowania, czy wykonawstwa, może być bardzo trudna i kosztowa, a czasami wręcz niemożliwa.

Ostatni panel „Praktyczne wykorzystanie cyfryzacji do projektowania i wykonywania murów w Polsce”, poprowadziła Anna Rydzy, dyrektor operacyjna w organizacji buildingSMART Polska. W swoim wykładzie wprowadzającym omówiła szanse związane z cyfryzacją procesu budowlanego i stosowaniem otwartych standardów (openBIM), a także nadziejach na szybsze wdrażanie tych standardów w zamówieniach publicznych. Anna Rydzy wspólne z Norbertem Lewko (BIM Production), Pawłem Górskim (Xella Polska), Joanną Nowaczyk (H+H Polska) dyskutowali o tym, że zastosowanie BIM może wydawać się czasochłonne, ale wbrew pozorom, czas zainwestowany na początkowym etapie, przynosi wiele korzyści. Chociażby pozawala wykryć wiele błędów, czy kolizji we wstępnym etapie, dzięki czemu realizacja kolejnych etapów może przebiegać sprawniej. Uczestnicy tego panelu poświęcili również sporo miejsca kwestii ograniczenia śladu węglowego, który jest kolejnym wyzwaniem, stawianym przed branżą budowlaną.

Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe murowanie” od momentu powstania konsekwentnie realizuje misję, której celem jest zaprezentowanie silikatów, jako nowoczesnych i spełanijących wymagania współczesnego budownictwa materiałów. Konferencja „Silikaty odpowiedzią na współczesne wyzwania budownictwa” to kolejny krok w rozwoju organizacji – z jednej strony podsumowanie dotychczasowych dokonań, a z drugiej spojrzenie w przyszłość i identyfikacja wyzwań dla branży na kolejne lata – podkreśla Robert Turski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów Silikatów „Białe murowanie”. Takim wyzwaniem niewątpliwie będzie dążenie do ograniczenia śladu węglowego i to z pewnością będzie zagadnienie, które w Stowarzyszenie będziemy analizować – dodaje.

Dziękujemy za zaangażoweanie w przygotowanie konferencji członkom Stowarzyszenia, partnerom konferencji – firmom: Xella Polska sp. z o.o., H+H Polska Sp. z o. o., SILIKATY-BIAŁYSTOK sp. z o. o. sp. k., Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów PREFBET Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce S.A., „PREFABET – Osława Dąbrowa” S. A., Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa EFEKT S. A., Sil-Pro Bloczki Silikatowe, Zakład Wapienno Piaskowy MEGOLA M. Muda i wspólnicy Sp.J., NOVA Sp. z o. o. Dro-Bet Sp. z o.o. oraz magazynowi Builder, który objął naszą imprezę patronatem medialnym!