VI FORUM BUDOWLANE w Płocku pod hasłem „Budownictwo zrównoważone”